วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่9-13 กรกฎาคม  2555)


9/.ค/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องระบบนิเวศ
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสังเคราะห์แสงของพืช

10/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การทดลองเรื่องปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงของพืช
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน

11/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น

12/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องระบบนิเวศในท้องถิ่น

13/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                              นำเสนอช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้ หน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการจำแนกสาร
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการสำรวจระบบนิเวศต่างๆ

เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธกับนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น