วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน  2555)

11/มิ.ย/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             ช่วยงานเอกสารของอาจารย์
                             เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องฟีโนไทป์  จีโนไทป์
                             เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของเซลล์

12/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การทดลองเรื่องลักษณะของขนราก
                             เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ

13/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการศึกษาโครงสร้างภายในของขนราก
                             ตรวจดูการทำความสะอาดโรงอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             ช่วยงานเอกสารของอาจารย์ฝ่ายวิชาการ

14/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรการตัดต่อยีนในพืช

15/มิ./55            ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                            นำเสนอช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้
                            เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การทดลองเรื่องการลำเลียงของพืช
                            เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ การโคลนนิ่ง

                            เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธ พร้อมนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น