วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม  2555)


23/.ค/55             พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 3 ไปออกค่ายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

24/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องวัฏจักรของสารในระบบนิเวศ

25/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพกับด้านต่างๆ

26/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องวัฏจักรน้ำ

27/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             นำเสนอช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
                             เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธกับนักเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น