วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน  2555)

4/มิ.ย/55                วันหยุดราชการ

5/มิ.ย/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                              เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
                              เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปการทดลองเรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
                              เตรียมงานเอกสารวันไหว้ครู

6/มิ.ย/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                              ตรวจการทำความสะอาดโรงอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                              ซ้อมพิธีไหว้ครู
                              เตรียมงานเอกสารวันเลือกตั้งประธานนักเรียน

7/มิ.ย/55               ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                              จัดสถานที่ในพิธีไหว้ครู พร้อมกับดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในขณะทำพิธีไหว้ครู


                              จัดเตรียมสถานที่  เตรียมใบลงคะแนนเสียงการเลือก และเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

8/มิ.ย/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                              นำเสนอช่วง วิทยาศาสตร์น่ารู้ หน้าเสาธง
                              เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการลำเลียงน้ำของพืช
                              เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องโรคทางพันธุกรรม
 เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวิชาภาษาไทย เรื่องคำถูก คำผิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น