วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 13-18 สิงหาคม  2555)


13/.ค/55             หยุดราชการ

14/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน รุ่น 14 ปี

15/.ค/55             เตรียมอุปกรณ์ และความพร้อมของนักกีฬา
ฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน รุ่น 14 ปี

16/.ค/55             เดินขบวนพาเหรดพร้อมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแคว ในกิจกรรมกีฬาอำเภอ
                              ดูแลความเรียบร้อยของนักกีฬารุ่น 14 ปี ทั้งหญิงและชาย

17/.ค/55             ดูแลความเรียบร้อยของนักกีฬารุ่น 14 และ 16 ปี ทั้งหญิงและชาย

18/.ค/55             ดูแลความเรียบร้อยของนักกีฬารุ่น 14 และ 16 ปี ทั้งหญิงและชาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น