วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม  2555)


16/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่อง ธาตุอาหารที่พืชต้องการ

17/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่อง การถ่ายละอองเรณู
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องห่วงโซ่อาหาร

18/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่องการปฏิสนธิ การเกิดผล และการเกิดเมล็ด

19/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องพีระมิดโซ่อาหาร

20/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             นำเสนอช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้ หน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่อง ลักษณะการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของต้นพืช
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องสายใยอาหาร
เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธกับนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น